26.06.2014.

I literally spend every day waiting for it to end

<- me

24.06.2011.

o8.o6.2o11.

Mhm. I have a confession to make. Whoah I feel like I know you my whole life. Mislim gle, 15 dana. To je ništa. Ali opet... Hah sve mi se neda (il je ne da), uglavnom n e d a mi se da priznam. Mislim glupost je sasvim. Potpuno je patetično i jadno i nije vrijeme za to. But hey, I kinda love you. :/